Sangha Jodo Shinshu figuruje w Rejestrze Kościołów i Innych Związków Wyznaniowych jako autonomiczny Ośrodek Misji Buddyjskiej Trzy Schronienia w Polsce - rejestracja w punkcie 13 Rejestru otwórz.
Dane do pełnej wersji Rejestru Misji Buddyjskiej w Polsce znajdują się na stronie internetowej MSWiA w punkcie 95 pod adresem
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/92/9108/Koscioly_i_zwiazki_wyznaniowe_wpisane_do_rejestru_kosciolow_i_innych_zwiazkow_wy.html

Regon: 011989287
otwórz

Statut Sanghi, został zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rz. P (97 punkt 13 patrz
http://misja.mahajana.net)

Rachunek bankowy Sanghi:
Bank Handlowy w Warszawie SA BH OMiŚP
47 1030 1654 0000 0000 0338 1000

sangha@jodoshinshu.pl

UWAGA: Strona niniejsza nie ma charakteru rekrutacyjnego. Jest informacją o jednej z największych religii światowych, która w Polsce jest praktycznie nieznana albo fałszywie interpretowana.